Ef 1,18-20

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy
1 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. 20 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy* na wyżynach niebieskich*,


Przypisy

1,20 - "Prawicy" - Ps 110[109],1; "niebieskich" - zob. Ef 1,3.

Zobacz rozdział