Ef 3,10-15

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 10 Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich* - 11 zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 12 W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. 13 Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.
O zjednoczenie wiernych z Chrystusem
14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,


Przypisy

3,10 - Zob. Ef 1,3.21; Ef 2,6.

Zobacz rozdział