Ef 6,12

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zachęta do walki duchowej
6 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich*.


Przypisy

6,12 - Zob. Ef 1,3. Mowa nie o miejscu przebywania, lecz o "wymiarze", który chcą opanować.

Zobacz rozdział