Est 1,19

Prolog: Sen i spisek
1 19 Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski* od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich, i niech będzie nieodwołalne to, że Waszti nie może już przyjść przed oblicze króla Aswerusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej.


Przypisy

1,19 - Dekrety królów perskich miały moc prawa i były nieodwołalne w tym sensie, że zmienić je mógł tylko sam król przez wydanie nowego dekretu.

Zobacz rozdział