Est 4,17e

W trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa
4 17e Lecz uczyniłem to, aby nie stawiać wyżej czci człowieka nad cześć Boga i aby nikomu nie oddawać pokłonu, oprócz Ciebie, Panie mój, i nie uczyniłem tego z pychy.


Zobacz rozdział