Est 8,14

Dekret rehabilitujący Żydów
8 14 Gońcy konni, gońcy królewscy, pędzili spiesząc się, przynaglani rozkazem króla, a dekret króla został ogłoszony na zamku w Suzie.


Zobacz rozdział