Ez 11,13

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy przywódców Jerozolimy
11 13 Skoro tylko skończyłem prorokować, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. I upadłem na twarz, wołając głośno tymi słowami: «Ach, Panie Boże! Czy całkowicie wyniszczysz Resztę Izraela?»


Zobacz rozdział