Ez 12,2

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Zagłada ludu i króla
12 2 «Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu* opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym.


Przypisy

12,2 - Dosł.: "domu".

Zobacz rozdział