Ez 18,1

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna
18 1 Pan skierował do mnie te słowa:


Zobacz rozdział