Ez 18,4

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna
18 4 Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze* tylko ta osoba*, która zgrzeszyła.


Przypisy

18,4 - "Umrze" - przedwcześnie; "osoba" - dosł. "dusza".

Zobacz rozdział