Ez 2,9

Widzenie księgi
2 9 Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi*.


Przypisy

2,9 - Por. Ap 5,1; Ap 10,2.

Zobacz rozdział