Ez 20,1

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 1 Roku siódmego, piątego miesiąca, a dnia dziesiątego tegoż miesiąca przybyli niektórzy ze starszych izraelskich, aby się radzić Pana, i usiedli przede mną.


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział