Ez 20,33

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 33 Na moje życie! - wyrocznia Pana Boga. Oto Ja będę panował nad wami mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, i ze strasznym gniewem.


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział