Ez 20,41

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 41 Przyjmę was jako miłą woń, gdy was wyprowadzę spośród obcych narodów i wywiodę was z tych krajów, w których byliście rozproszeni. Wówczas okażę się w was Świętym przed oczami tych narodów.


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział