Ez 25,12

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciw Edomowi
25 12 Tak mówi Pan Bóg: «Ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy, a mszcząc się ściągnął na siebie wielką winę,


Zobacz rozdział