Ez 26,2

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciwko Tyrowi
26 2 «Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówił Jerozolimie: "Ha, oto rozbita została brama ludów: powraca do mnie, ja będę bogaty, ona - pustynią"*,


Przypisy

26,2 - Tekst skażony.

Zobacz rozdział