Ez 27,30

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad upadkiem Tyru
27 30 Głośno lamentują nad tobą, podnosząc gorzkie wołanie, posypują głowy ziemią i tarzają się w popiele.


Zobacz rozdział