Ez 27,9

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad upadkiem Tyru
27 9 a biegli w rzemiośle starcy z Gebal* tam byli, aby naprawiać twoje uszkodzenia. Wszystkie morskie okręty zawijały do ciebie, aby prowadzić z tobą handel.


Przypisy

27,9 - Zob. Joz 13,5.

Zobacz rozdział