Ez 33,22

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Zdobycie miasta
33 22 I spoczęła na mnie ręka Pańska wieczorem przed przybyciem zbiega, i otworzyła mi usta rano, moje usta otwarły się i nie byłem już niemy*.


Przypisy

33,22 - Por. Ez 3,24-27; Ez 24,27.

Zobacz rozdział