Ez 36,12-15

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Błogosławieństwo dla gór Izraela
36 12 * Sprowadzę znowu do was ludzi, mój lud izraelski, a oni wami zawładną, wy zaś macie się stać ich własnością i już nie pozbawiać ich dzieci. 13 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedziano tobie*: "Ty jesteś ludojadem i odbierasz potomstwo twemu ludowi", 14 dlatego już więcej nie będziesz pożerać ludzi i odbierać potomstwa twemu ludowi - wyrocznia Pana Boga. 15 I w przyszłości nie będziesz już słuchać obelg ludów ani będziesz znosić hańby narodów, i nie będziesz już odbierać potomstwa twemu ludowi» - wyrocznia Pana Boga.


Przypisy

36,12 - (Ez 36,12-15) - Aluzja do nikłych środków utrzymania lub do ofiar z dzieci składanych na górach. Por. Kpł 18,21.
36,13 - Popr. wg LXX.

Zobacz rozdział