Ez 37,27

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Juda i Izrael utworzą jedno królestwo
37 27 Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.


Zobacz rozdział