Ez 37,5.10

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Ożywienie wysuszonych kości
37 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha* po to, abyście się stały żywe. 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie*.


Przypisy

37,5 - (Ez 37,5-14) - Ten sam termin hebr. oznacza "ducha", "dech" i "wiatr". Por. Rdz 1,2; J 3,8.
37,10 - Por. Oz 6,2; Oz 13,14; Iz 26,19. W czasach mesjańskich nastąpi dopiero właściwe odrodzenie narodu izraelskiego. Por. Ez wiersze 11-14; Ap 20,4. Użyte tu symbole mówią także o zmartwychwstaniu ciał, podobnie jak Hi 19,25nn; Dn 12,2; 2 Mch 7,9; 2 Mch 12,43n; por. 1 Kor 15.

Zobacz rozdział