Ez 44,19

PIĘKNO I ŚWIETNOŚĆ NOWYCH CZASÓW*
Reguły przyjęcia do świątyni
Kapłanów
44 19 A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili, i pozostawić je w celach przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać* ludu przez swe szaty.


Przypisy

40,1 - Rozdziały 40-47 maja charakter symboliczny. Prorok w sposób bardzo szczegółowy zapowiada, że na pewno nadejdzie dzień odrodzenia narodu, że znowu będą się dokonywały święte obrzędy w odbudowanej świątyni. Różnice zachodzące w szczegółach między świątynią Ezechiela a przyszłą Zorobabela dowodzą, że nie brano dosłownie tego tekstu prorockiego.
44,19 - Por. Wj 29,37; Wj 30,29; Kpł 22,4-7; Ag 2,12n.

Zobacz rozdział