Ez 7,26

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy Izraela*
7 26 Klęska za klęską spada, wieść okrutna nadchodzi jedna za drugą. Będą domagać się od proroka objawienia, lecz kapłanowi zabraknie nauki, a starszym rady.


Przypisy

7,15 - Dalszy ciąg Ez 6,11-14.

Zobacz rozdział