Ez 10,11

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ponowny opis chwały Bożej
10 11 A gdy się posuwały, posuwały się w czterech swoich kierunkach; nie odwracały się, gdy się posuwały, ale posuwały się w tym kierunku, dokąd prowadziła je głowa, posuwały się za nią i nie odwracały się, gdy się posuwały.


Zobacz rozdział