Ez 10,9-10

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ponowny opis chwały Bożej
10 9 I patrzyłem, a oto przy boku cherubów znajdowały się cztery koła: po jednym kole obok każdego cheruba, a koła te z wyglądu miały połysk jakby tarsziszu*. 10 Wyglądały zaś tak, jakby każde z czterech miało ten sam kształt, jakby jedno koło znajdowało się w drugim.


Przypisy

10,9 - Inni tłum.: "chryzolitu".

Zobacz rozdział