Ez 11,9

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy przywódców Jerozolimy
11 9 Wypędzę was z jego obrębu, <z jego środka>, wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami.


Zobacz rozdział