Ez 12,28

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Przysłowia ludowe
12 28 Przeto powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Już więcej żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki. Cokolwiek mówię, to mówię i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.


Zobacz rozdział