Ez 18,1-4

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna
18 1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom?* 3 Na moje życie - wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. 4 Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze* tylko ta osoba*, która zgrzeszyła.


Przypisy

18,2 - Jr 31,29. Zob. objaśnienie do Ez 14,12nn.
18,4 - "Umrze" - przedwcześnie; "osoba" - dosł. "dusza".

Zobacz rozdział