Ez 20,18

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 18 Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni: Nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami!


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział