Ez 21,31

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Król babiloński na skrzyżowaniu dróg
21 31 tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę! Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone.


Zobacz rozdział