Ez 22,30

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy Jerozolimy
22 30 I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego.


Zobacz rozdział