Ez 25,11

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciw Moabitom
25 11 Oto tak dokonam sprawiedliwości nad Moabem i poznają, że Ja jestem Pan».


Zobacz rozdział