Ez 27,22

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad upadkiem Tyru
27 22 Kupcy z Szeby i Rama prowadzili z tobą handel: dostarczali ci drogą wymiany za twe towary najlepszy balsam oraz wszelkiego rodzaju drogie kamienie i złoto.


Zobacz rozdział