Ez 29,3

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciwko Egiptowi
29 3 Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski, wielki krokodylu, rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś: "Moje są rzeki, ja je uczyniłem".


Zobacz rozdział