Ez 3,9

Widzenie księgi
3 9 dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym».


Zobacz rozdział