Ez 34,14

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich.


Zobacz rozdział