Ez 34,23

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem.


Zobacz rozdział