Ez 34,5-6

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. <Rozproszyły się>, 6 błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał.


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział