Ez 36,25

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Wielka zapowiedź oczyszczenia Izraela
36 25 pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków.


Powiązane utwory

Z Twojego boku, Chryste ks. Ireneusz Pawlak - Ap 21,5a.6b.7; J 4,13-14; Iz 43,20-21; Ez 36,25; J 7,30

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział