Ez 37,14

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Ożywienie wysuszonych kości
37 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.


Zobacz rozdział