Ez 37,9

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Ożywienie wysuszonych kości
37 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli».


Zobacz rozdział