Ez 39,29

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Zakończenie
39 29 I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga.


Zobacz rozdział