Ez 48,3

PIĘKNO I ŚWIETNOŚĆ NOWYCH CZASÓW*
Podział kraju
48 3 A obok obszaru Asera, od wschodu na zachód, otrzymuje Neftali część dziedziczną.


Przypisy

40,1 - Rozdziały 40-47 maja charakter symboliczny. Prorok w sposób bardzo szczegółowy zapowiada, że na pewno nadejdzie dzień odrodzenia narodu, że znowu będą się dokonywały święte obrzędy w odbudowanej świątyni. Różnice zachodzące w szczegółach między świątynią Ezechiela a przyszłą Zorobabela dowodzą, że nie brano dosłownie tego tekstu prorockiego.

Zobacz rozdział