Ez 9,8

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ukaranie Jerozolimy i częściowe ocalenie
9 8 A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem*: «Ach, Panie, Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?»


Przypisy

9,8 - Por. Ez 11,13; Am 7,2.5; Iz 6,11.

Zobacz rozdział