Ezd 7,5

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA
Powrót Ezdrasza do ojczyzny
7 5 syna Abiszuy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona arcykapłana.


Zobacz rozdział