Flm 10

Prośba o przebaczenie dla Onezyma
10 proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem* w kajdanach, za Onezymem.


Przypisy

10 - W sensie doprowadzenia do wiary i chrztu.