Flm 24

Polecenia i pozdrowienia
24 [oraz] Marek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi współpracownicy*.


Przypisy

24 - Marek ewangelista (por. Dz 12,12 itd.); Arystarch, towarzysz św. Pawła (por. Dz 19,29; itd.); Demas, towarzysz (Kol 4,14), który później odszedł (2 Tm 4,10); Łukasz, ewangelista i autor Dziejów Apostolskich (Kol 4,14; 2 Tm 4,11).

Zobacz