Ga 5,25

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Napięcie między "duchem" a "ciałem"*
5 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.


Przypisy

5,16 - Wyraz "duch" użyty w tym urywku może oznaczać bądź Ducha Świętego, bądź zespół Jego darów, bądź utworzoną pod Jego wpływem postawę człowieka, kierującą jego postępowaniem; "ciało" oznacza skrótowo całą zepsutą grzechem pierworodnym naturę człowieka. Por. Rz 8,5-18.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział