Ha 1,4.13

Dialog między Prorokiem a Panem
Pierwsza lamentacja
1 4 Tak więc straciła Tora* moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.
Druga lamentacja
13 Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego <od siebie>?


Przypisy

1,4 - Tzn. Prawo Mojżeszowe.

Zobacz rozdział